Project Description

Tên dự án: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD Vũng Tàu

Công việc: Cung cấp nhân lực cho nhà máy đóng tàu VARD (Thợ lắp, thợ hàn)

Khách hàng: VARD

Thời gian: Từ tháng 9 năm 2016 đến hiện tại


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!