Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H1031, H1032, H1033

   

 

Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu Chemical Tanker H103110321033 Blocks fabrication

Công việc: Gia công chế tạo block tàu Chemical Tanker H1031/1032/1033       

Khách hàng: AECC-Triyard

Thời gian: From Jan to Dec 2016


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan