Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765

Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới tàu nhôm hai thân PENTLAND H765

Công việc: Thi công đóng mới

Khách hàng: Nhà máy đóng tàu Strategic Marine (V)

Thời gian: From Aug 2018 to Present


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan