Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

 

Project Description

Tên dự án: Thi công đóng mới 2 tàu Cá Hồi NOVA 07,09

Công việc: Gia công chế tạo block tàu Cá Hồi NOVA 07,09

Khách hàng: PVMS-Steiviks

Thời gian: From Mar to Oct 2018


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan