Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

 

Project Description

Tên dự án: Thi công kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

Công việc: Chế tạo và lắp dựng hệ thống kết cấu thép Sân bay Cam Ranh mở rộng

Khách hàng: ATAD

Thời gian: Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan