Hiệp Phát Manpower Supply ngoài cung ứng nhân lực, chúng tôi còn hoạt động chính trong lĩnh vực gia công cơ khí.

Chế tạo hệ thống ống nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn - Gói A2 từ tháng 6/2020 - 8/2020

Fabrication & Piping system for Long Son plant - Package A2

Chế tạo hệ thống ống nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn - Gói D từ tháng 6/2020

Fabrication & Piping system for Long Son plant - Package D

Thi công trọn gói sơn hệ thống ống công nghệ AG cho nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn - từ tháng 6/2020 - 6/2021

Painting piping system for Long Son Plant - Package A1

Thi công chế tạo và lắp đặt hệ thống ống công nghệ, hệ thống giá đỡ ống - từ tháng 6/2020 - 6/2021

Fabrication & Piping system for Long Son plant - Package A1

Ngọc Dũng - Copywriting