HP Manpower tự hào là nhà cung cấp nhân lực uy tín cho các đối tác từ các vị trí yêu cầu kinh nghiệm, kỹ thuật cao cho đến thợ cơ khí lành nghề.

Những dịch vụ cụ thể mà chúng tôi có thể cung cấp:

  • Kỹ thuật viên, Quản đốc, Kỹ sư, Thanh tra viên, Chuyên gia, chuyên gia tư vấn
  • Thợ cơ khí lành nghề: Thợ hàn, thợ lắp, thợ nội thất, thợ điện, thợ giàn giáo, thợ chống ăn mòn...
  • Thợ cơ khí bán lành nghề
  • Thợ điện lạnh

Cùng với công tác đào tạo, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến dịch vụ kỹ thuật kết hợp với đào tạo, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên và học viên, khai thác tối đa các nguồn lực của trường để nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, đồng thời tạo ra nguồn vốn để tái đầu tư cho công tác đào tạo. Đây cũng chính là động lực thúc đẩy hoạt động đào tạo, gắn đào tạo với sản xuất và nghiên cứu khoa học. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua bằng khả năng của mình, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt hợp đồng kỹ thuật, trong đó có nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước và Tổng Công ty như:

Thực hiện các hợp đồng khảo sát, lắp đặt, kiểm tra các giàn khoan biển cho PTSC, cung cấp hơn 250 nhân lực: Thợ lắp, thợ hàn, thợ điện, thợ sơn, thợ phụ...cho dự án làm việc ngoài khơi tại Qatar. Cung cấp hơn 60 nhân lực cho dự án làm việc tại Long An. Cung cấp hơn 50 nhân lực cho dự án làm việc trên bờ và ngoài khơi Việt Nam...

Những kết quả trên là quan trọng, làm tiền đề cho sự phát triển lâu dài và bền vững của chúng tôi. Trong những năm tới, Hiệp Phát sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung xây dựng trường thành một trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ mạnh, đủ sức đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Dầu khí Việt Nam.

Ngọc Dũng - Copywriting