ATC tổ chức khóa tập huấn phổ biến các quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

ATC tổ chức khóa tập huấn phổ biến các quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Ngày 04/11/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Nâng cao (ATC) tổ chức khai giảng khóa tập huấn phổ biến các quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền cho 35 học viên là CBCNV của Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC).

Tại khóa tập huấn, các học viên đã được các giảng viên đến từ Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp của Bộ Công Thương phổ biến, cập nhật các quy định mới mới của Nghị định số 25/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2011/NĐ-CP ngày 11/2/2011 về an toàn công trình khí trên đất liền.

Cũng tại khóa tập huấn, các học viên đã được trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác an toàn, các quy định của pháp luật, được tìm hiểu sâu các khái niệm chuyên ngành trong công tác an toàn dầu khí. Thông qua khóa tập huấn các học viên có thể áp dụng các quy định của nghị định 25/2019 vào dự án đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn.

Một số hình ảnh của khóa học:

1111

1112


Viết bình luận

Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

Tin liên quan