Tại Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2020 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các cổ đông đã tán thành với tỉ lệ 99,8% thông qua chủ trương đầu tư dự án thành phần 3 - Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm các khoản thuế) hơn 99.019 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu 36.102 tỉ đồng. Phần còn lại, ACV sẽ sử dụng vốn vay (không sử dụng bảo lãnh Chính phủ) và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.

Trường hợp tăng vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án, ACV sẽ giảm tương ứng chi phí vốn vay và các chi phí liên quan dự kiến huy động các nguồn vốn khác đầu tư dự án, bảo đảm việc thực hiện dự án tiết kiệm, hiệu quả…

ACV đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng xây sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Nguồn: ACV

Theo biên bản đại hội cổ đông bất thường của ACV, các cổ đông đã đặt những câu hỏi liên quan đến kế hoạch huy động vốn để thực hiện dự án xây dựng sân bay Long Thành. Như việc ACV có kế hoạch phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện dự án hay không?; kế hoạch huy động vốn từ các nguồn vốn vay, phát hành trái phiếu; mức lãi suất huy động vốn bao nhiêu?...

Các cổ đông cũng quan tâm về tính hiệu quả của dự án xây sân bay Long Thành như thời gian hoàn vốn, đóng góp doanh thu, lợi nhuận của dự án?

Trước đó, tháng 11-2020, Thủ tướng đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu đầu tư xây dựng sân bay đạt cấp 4F theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực.

Ngọc Dũng - Copywriting