Vận tải biển ngày càng đối mặt cạnh tranh khắc nghiệt

Vận tải biển ngày càng đối mặt cạnh tranh khắc nghiệt

Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) ký kết với cơ chế ngày càng mở hơn, lĩnh vực vận tải biển Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức và cạnh tranh khắc nghiệt hơn.

 
Xóa bỏ rào cản để minh bạch giá năng lượng

Xóa bỏ rào cản để minh bạch giá năng lượng

Thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng cần xóa bỏ các rào cản để thu hút đầu tư